Monday, November 12, 2012

BENGKEL TATACARA PENGENDALIAN RADIO SRS

Pada 20.6.2012 satu program Bengkel Tatacara Pengendalian Radio SRS telah dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Terengganu ( JPNIN) di Dewan Seri Budi, Kuala Terengganu. Program ini bermula jam 8.30 pagi dan berakhir jam 1.00 tengahari serta dihadiri oleh semua KRT yang menubuhkan  unit Skim Rondaan Sukarela (SRS)yang telah di bekalkan Walkie Talkie.
Tujuan adalah untuk memberi informasi ringkas namun penting kepada pihak yang berkenaan tentang penggunaan  ‘walkie-talkie’) di dalam SRS / KRT di kawasan yang berkenaan.Di dalam soal keselamatan, komunikasi yang segera dan cekap adalah sangat penting. Setiap saat yang berlalu pada masa kecemasan, jika dimanfaatkan dengan berkesan boleh menyelamatkan nyawa serta harta benda.Tidak dapat dinafikan, penggunaan alatan radio ini sangat penting dalam kelancaran penyampaian dan penyebaran maklumat kritikal kepada semua ahli SRS / KRT.
En Asronizam dari JPNIN membuat ucapan alua aluan
Maklumat yang pantas mampu menyelesaikan perkara dalam hal kecemasan dan keselamatan.Kekuatan komunikasi di kalangan ahli SRS / KRT juga secara tidak langsung mampu menggerunkan individu yang berniat untuk melakukan jenayah di dalam kawasan terlibat. Ini boleh menghalang atau setidak-tidaknya mengurangkan jenayah itu dari terus berlaku.
Para peserta bengkel dengar dengan penuh minat
Pembelajaran dalam program ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu cara menguna Walkie Talkie, pemakaian kod-kod tertentu terutama setiap Unit SRS ada namanya dan penggunaan bahasa Walkie Talkie. Komunikasi Gelombang Radio ini terbahagi kepada 2 iaitu “Point to Point” untuk kegunaan dalam kawasan sahaja dan Trasmiter pula mempunyai pemancar yang berada diatas bumbung bangunan Wisma Persekutuan dan ia diguna untuk gelombang yang meluas meliputi kawasan Daerah Kuala Terengganu.
Dua peserta yang mewakili KRT Bukit Depu
Bagi tidak ketinggalan dengan arus kemajuan pada masa kini KRT Bukit Depu telah menghantar 2 orang Ahli SRS nya untuk menimba ilmu agar kita dapat berkomunikasi antara KRT dan Ibu Pejabat disamping memenuhi seruan kerajaan bagi memberas kegiatan jenayah.

No comments:

Post a Comment